Dette er to utsnitt av et større bilde jeg holder på med, egentlig helt på skissestadiet

 

 

oljeskisse/detalj ca. 40×40

 

oljeskisse/detalj ca. 50×50

 

 Første oljeskissen til det ferdige bildet. Meget liten sak, 30×20.  Stort sett blir det vel bare hovedlinjene og snaut nok det som er igjen når bildet er ferdig i 100×100 format.