ZAP #5
ZAP #5
zap
ZAP #2

Jeg vokste opp med Donald Duck & Co. Siden ble det flere. Av alle typer tegnserier jeg har lest er det særlig amerikansk underground comix som har festet seg. Freak Brothers, Mr. Natural, ZAP, Slow Death, Yellow Dog etc. etc. har vært inspirerende lektyre.

Felles for de alle er at det ikke er for mindreårige, eller mennesker som etterstreber pk og en konvensjonell tilværelse.  Viktige parametre for ikke å kjede folk forderva.

PK ...? Nei, tror ikke det
PK …? Nei, tror ikke det
freddan
Kvar med sitt.

Ronald Dunck, Condomet, Drickula, Nalle Poit, Palle Waffel er my boys.

Ronald Dunck fikk en gjenopplivelse i 2010 da Dagens Næringsliv, i forbindelse med en større artikkel om cannabislovgivningen (og tilstøtende aktiviteter) tok kontakt for å få laget en story å ha med i avisen den dagen.  Det ble

«Rough Trade feat. Ronald Dunck & Hugo Beng«.

Dessverre klarte de som skulle sette opp sidene å radbrekke layouten, slik at det ble en utfordring å klare å lese rutene i rett rekkefølge.  Det var i avisen, her er de på geledd.